เรื่องราวหนูแกสบี้ และ สัตว์ฟันแทะ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สุขภาพและการดูแล หนูแกสบี้และสัตว์ฟันแทะ

ความรู้เรื่องหนูแกสบี้

สาระความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหนูแกสบี้ ซึ่งเป็นสัตว์ฟันแทะที่คนนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เรามานำเสนอความรู้ที่ผู้เลี้ยงต้องรู้ ประกอบด้วย

  • สายพันธุ์หนูแกสบี้
  • การดูแลหนูแกสบี้
  • สุขภาพหนูแกสบี้
  • โรคในหนูแกสบี้
หนูแกสบี้-สัตว์ฟันแทะ
ของใช้หนูแกสบี้

แนะนำของใช้ของหนูแกสบี้

การเลี้ยงหนูแกสบี้นั้นต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งอาหารที่เหมาะกับแต่ละช่วงอายุของน้องแกสบี้

  • กรงและคอก
  • อาหาร 
  • ขนม
  • อาหารเสริม
  • อุปกรณืทำความสะอาด
  • ของเล่น

ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ฟันแทะ

หนูแกสบี้ก็ถือเป็นหนึ่งในสัตว์ตะกูลฟันแทะ ดังนั้นการดูแล โรคที่พบบ่อย รวมไปถึงอาหารและของใช้ ก็จะคล้ายคลึงกัน ดังนั้นเราจึงเตรียมความรู้เกี่ยวกับสัตว์ฟันแทะให้เพื่อนๆที่เลี้ยง กระต่าย แฮมสเตอร์ และสัตว์ฟันแทะอื่นๆ ได้อ่านกันด้วย

แกสบี้-สัตว์ฟันแทะ

ดาวน์โหลดคู่มือดูแลสุขภาพน้องฟรีได้แล้ววันนี้

ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง

เป็นการบันทึกลักษณะของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญของร่างกาย ได้แก่ หู ตา จมูก ฟัน เท้า อุจจาระ ปัสสาวะ เป็นต้น พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อทำให้คุณสามารถสังเกตุอาการที่อาจบ่งชี้ความผิดปกติของร่างกายสัตว์เลี้ยงของคุณในเบื้องต้นได้ โดยคุณสามารถบันทึกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดจำนวนวันเพื่อช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง

ดูข้อมูลสุขภาพ สัตว์เลี้ยง

ในแอพพิลเคชั่นจะมีข้อมูลอ้างอิงสำหรับตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงในแต่ละส่วน เพื่อผู้ใช้สามารถตัดสินได้ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณมีอาการปกติหรือไม่ โดยข้อมูลได้นำมาจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อได้

เก็บผลตรวจสุขภาพ

ผู้ใช้สามารถเก็บผลตรวจสุขภาพพร้อมทั้งรูปภาพได้ โดยข้อมูลนี้สามารถใช้ยื่นให้สัตว์แพทย์เป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

ติดตามน้ำหนัก สัตว์เลี้ยง

น้ำหนักเป็นปัจจัยแรกๆที่สามารถบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของสัตว์เลี้ยงของคุณได้อย่างชัดเจน

 

จดบันทึก

ใช้สำหรับบันทึกการกินอาหารและกิจกรรมของสัตว์เลี้ยงในแต่ละวัน