30 รายการ อาหารมื้อเสริม 'กินได้' สำหรับน้องแฮมสเตอร์

รายการผัก ผลไม้ ธัญพืชและแมลง ที่น้องแฮมสเตอร์หลากหลายสายพันธุ์สามารถกินได้อย่างปลอดภัย ตามปริมาณและความถี่ในการให้น้องอย่างเหมาะสม รวบรวมเมนูที่หลากหลายกว่า 30 รายการ มาในหนังสือเล่มนี้แล้ว

เราจะส่ง eBook ในรูปแบบ pdf ไปให้คุณ

มาให้ผักและผลไม้อย่างปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องๆกันเถอะ

    เราคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยคุณสามารถ unsubscribe email ได้เสมอ