Chubo Dried-Fruit รวมหลากหลายชนิดของผลไม้ ผลิตด้วยวิธีการอบแห้ง เป็นชิ้นบาง ๆ ให้เป็นขนม เพิ่มวิตามินให้กับเด็กๆ ผลิตจากผลไม้แท้ เหมาะสำหรับหนูแกสบี้ กระต่าย แฮมสเตอร์ ผลิตสดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ให้น้องทานเล่นได้ในปริมาณที่เหมาะสม ผลไม้อบแห้งไม่ใช่อาหารหลัก อาหารหลักของน้องคือหญ้าแห้ง 70-80% ต่อวัน ผลไม้อบแห้งเป็นเหมือนของรางวัลที่ดีต่อใจของเด็ก ๆ Chubo Family ขอแนะนำ Chubo กล้วยอบแห้ง ชนิดแผ่นบาง

รายละเอียด

  • สดใหม่ อบแห้ง
  • ผลิตจากผลไม้แท้
  • ไม่แต่งสี ไม่เติมกลิ่น
  • มีวิตามิน

ความเห็นจากการใช้งานจริง

  • หอมกลิ่นกล้วย
  • เด็ก ๆ ชอบ
  • สดใหม่ ไม่แตก

ภาพและวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ภาพประกอบจากร้าน Chubo family_กล้วยอบแห้ง

Leave a Reply